Spoločnosť Seo rankuj implementovala marketingovú stratégiu na pomoc pri úsilí o naše zviditeľnenie online. Obnovili prvky existujúceho webu a naďalej vykonávajú zmeny, aby ešte zlepšili výsledky organického vyhľadávania.